darmoweszkolenia.pl

Darmowe szkolenia przez telefon nt. sprzedaży

    Zobacz szczegóły:

 

coaching-szkolenia-indywidualne.pl

Indywidualne spotkania 1:1 nt. komunikacji

    Zobacz szczegóły:

trening-trenerów.pl

Zostań trenerem w zakresie komunikacji

    Zobacz szczegóły:

standardypracy.pl

Stwórz standard komunikacji w zespole

    Zobacz szczegóły:

eszkolenia.pl

Szkolenia przez internet

    Zobacz szczegóły:

stylekierowania.pl

Poznaj swój styl kierowania

Zobacz szczegóły:

stylenegocjacji.pl

Poznaj swój styl negocjacji

Zobacz szczegóły:

autoterapia.pl

Pomóż sobie w kontaktach z trudnymi ludźmi

        Zobacz szczegóły:

szkolenia-dofinansowane.pl

Szkolenia w dobrej cenie

   Zobacz szczegóły:

integracyjne-wyjazdy.pl

Organizujemy spotkania firmowe

   Zobacz szczegóły:

STYL SPRZEDAŻY – TEST

POZNAJ WŁASNY, PRZEWODNI STYL SPRZEDAŻY I WYKORZYSTAJ GO DO ZWIĘKSZENIA ZAUFANIA I BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI Z KLIENTEM. ….. A BEZ ZAUFANIA I DOBRYCH RELACJI NIE MA BIZNESU 🙂

Każdy z nas ma swój własny styl rozmowy handlowej, od którego zależy sukces w sprzedaży. W zależności od układu nerwowego, jego konstrukcji, posiadamy styl przewodni, który powinniśmy stosować tylko wobec klientów, którzy mają podobną konstrukcję. 

Poniżej dostępny jest test diagnozujący Twój przewodni styl sprzedaży. Poznanie go pozwoli Ci uniknąć błędów w poprawnym budowaniu relacji z potencjalnym klientem. Nie wypełniaj testu tak jakbyś „chciał/a aby było, tylko tak jak jest”. Nie ma złych stylów sprzedaży. Zły jest ten, który stosujesz wobec klienta, który oczekuje innego niż Twój przewodni.

Styl sprzedaży. Wejdź i zobacz jaki masz styl rozmów z klientami: Style_sprzedaży

Test jest własnością European Training & Consulting Center Sp. z o. o. Przekazujemy wszystkim zainteresowanym menedżerom, trenerom zgodę na wykorzystanie ich podczas własnych szkoleń, z prośbą o zamieszczeniu informacji o źródle pozyskania i własności. Źródło pozyskania: www.stylesprzedazy.pl. Własność: European Training & Consulting Center Sp. z o. o. (stopka na dole testu jest wystarczająca). Prosimy o informacje o wykorzystaniu tego testu na adres email: office@training.com.pl. Zwolnione są z tego wszystkie osoby, które diagnozują własny styl sprzedaży.

STYL SPRZEDAŻY Z NOWYM KLIENTEM

Na co dzień, w „normalnej” rozmowie z: nowo poznanym klientem, komunikujemy się w sposób, który wg nas jest poprawny, słuszny i najbardziej wskazany. Uzależnione jest to od naszego układu nerwowego, który każdy z nas (poprzez wychowanie, wartości, temperament) ma inaczej ukształtowany czy wrodzony. Rodzimy się już z określonym stylem komunikacji, który w trakcie wychowania może być (przez rodziców, nauczycieli, środowisko) kształtowany. Styl sprzedaży odzwierciedla nasz styl zachowania w danej sytuacji. Wyróżniamy 4 typy zachowań: Analityk, Przyjaciel, Dominujący Przyjaciel i Dominujący Analityk. Każdy z tych typów posiada inny styl komunikowania się.

 • A – Analityk. To osoba, która oczekuje od nas konkretów i logiki naszej wypowiedzi. Jest na ogół małomówna, introwertyczna, nastawiona na ocenę drugiej osoby.
 • P – Przyjaciel. To osoba, która oczekuje od innych (budowania podczas rozmowy) miłej i serdecznej  atmosfery. Są to osoby „ciepłe”, uśmiechnięte, lubiące mówić, zwłaszcza o sobie.

Dwa powyższe typy mają swoje odpowiedniki w sferze dominacji nad innymi, stąd wyróżniamy:

 • DA – Dominujący Analityk. To sobą konkretna, narzucająca zwoje zdanie, lubiąca „wygrywać” w walce. Często ma tendencje do urażania innych, używania wulgaryzmów, wiedząca czego chce. Są to osoby, które nie mają problemów z nadużywaniem siły głosu i okazywaniem pewności siebie.
 • DP – Dominujący Przyjaciel. To „dusze towarzystwa”. Typ przyjacielski, dominujący, jest stanowczy i autorytarny, ale miły, „dowcipny” i ceniący sobie dobre relacje, atmosferę. Wiedzą, czego chcą. Zastanawiają się w trakcie rozmowy, czy „jesteśmy tak samo dobrzy w tym, co robimy, jak oni i czy też dbamy o relacje”.

Nie ma złych typów zachowań, choć niektóre style (zachowanie) drażnią nas u innych. Wynika to z braku akceptacji przeciwstawnych zachować. Analityk nie akceptuje zachowań Dominującego Przyjaciela, Przyjaciel nie akceptuje zachować Dominującego Analityka. I na odwrót. Mechanizm ten wynika z braku „podobieństwa”, jakiego oczekujemy od innych. Aby kogoś akceptować i budować dobre relacje musimy „widzieć” w nim podobne wartości ale i wzorce postępowań, zachować, czyli styl komunikacji.

Zasada podobieństwa obowiązuje nas od samego początku rozmowy, zwłaszcza z nowo poznaną osobą. To rozpoczyna budowę dobrych relacji i zaufania. A jak wiemy bez zaufania nie ma dobrych relacji. Na początku rozmowy z nowo poznaną osobą (ponieważ jesteśmy obcymi dla siebie ludźmi) nikt nie budzi zaufania. Z drugiej strony lubimy ludzi podobnych do siebie. Ufamy im. Są dla nas wiarygodni. Przestrzeganie poniższych zasad spowoduje zwiększenie zaufania do nas na początku rozmowy, w pierwszych jej minutach.

 1. Dostosuj tempo mówienia, uścisk dłoni oraz słownictwo (za wyjątkiem wulgaryzmów) do poziomu naszego rozmówcy.
 2. Znajdź ze swoim rozmówcą podobne zainteresowania, pasje, wartości a będziesz wiarygodny na płaszczyźnie zawodowej.
 3. Bądź empatyczny, czyli współodczuwaj emocje. Wczucie się w stan emocjonalny klienta, to również aspekt podobieństwa, bowiem zrozumienie emocji świadczy o podobnych preferencjach zachowań emocjonalnych

Zatem np. jeśli klient jest tzw. analitykiem, wówczas również bądź zdystansowany, małomówny, ale konkretny i logiczny. Jeśli klient jest np. tzw. „przyjacielem”, wówczas bądź też miły uśmiechnięty, życzliwi, ciepły i serdeczny. Ten typ zachowania lubi tzw. „luźne rozmowy”. Te dwa typy budują kolejne dwa, które zawierają dawkę dominacji. Dominujący analityk i dominujący przyjaciel. Typy dominujące lubią rywalizację, mają silne charaktery, są głośne. Jeśli masz do czynienia z takimi klientami, Ty również bądź taki sam. Zasada podobieństwa to najważniejsza zasada i reguła wywierania wpływu w poprawnej komunikacji.

 

STYL SPRZEDAŻY ZE STAŁYM KLIENTEM

W sytuacji rozmów z klientem stałym, już pozyskanym, którego obsługujemy w ramach zamówień, nasz styl sprzedaży jest inny niż w kontaktach z nowo poznanym klientem. Warto uzmysłowić sobie ten fakt i wypełnić ten sam (powyższy) test, wypełniając go, biorąc pod uwagę sytuacje, w których komunikujemy się z osobą znaną.

Warto jednak uzmysłowić sobie też i fakt, iż z klientem znanym często wchodzimy w sytuacje problemowe, czasem konfliktowe.

W sytuacji konfliktowej, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z trudnym klientem, nie potrafimy (w większości) komunikować się, w tym SŁUCHAĆ. Nastawieni jesteśmy wówczas na MÓWIENIE, w tym prezentowanie argumentów przekonywujących drugą stronę. Druga strona robi to samo, eskalując w ten sposób konflikt. Jak się zatem komunikować w konflikcie?

Styl komunikacji w konflikcie (rozwiązywania konfliktów) – to indywidualny dla danego człowieka, sposób komunikowania się oraz postępowania i zachowania (reagowania) w konflikcie, który wpływa na wymiar obustronnych RELACJI/ atmosfery oraz osiągniętych własnych CELÓW/ rozwiązań. Łącząc obydwa te wymiary (relacji i celów) uzyskujemy 3 (atawistyczne) style rozwiązywania konfliktów:

 1. Styl unikający
 2. Styl ulegający
 3. Styl rywalizacyjny

Style atawistyczne charakterystyczne są dla pierwotnych zachowań naszych przodków. Dziś zachowujemy się podobnie, choć postęp ludzkości i chęć uzyskania kompromisu doprowadził do wypracowania w nas kolejnego stylu. Jest to tzw.:  

4. Styl kooperacyjny

STYLE KOMUNIKACJI W KONFLIKCIE

STYL UNIKAJĄCY

Niskie zorientowanie na osiągnięcie własnych celów oraz niskie nastawienie na relacje z partnerem i pozytywną atmosferę. Styl uciekający od konfliktu, bierny i zdystansowany. Styl defensywny, ignorujący kwestię istnienia konfliktu, bojaźliwy, powściągliwy, wątpiący, wycofany. Cechami osoby reprezentującej styl unikający są: bagatelizowanie, uciekanie, pomijanie, ignorowanie, lekceważenie, milczenie, niewłączanie się w konflikt, nie angażowanie się, powstrzymywanie się od udziału, stronienie,  znikanie, opuszczanie, sceptyczny.

 

STYL ULEGAJĄCY – DOSTOSOWUJĄCY SIĘ

Niskie zorientowanie na osiągnięcie własnych celów i rozwiązań po konflikcie. Wysokie nastawienie na relacje z partnerem i pozytywną atmosferę. Styl dostosowujący i zgadzający się na stanowiska lub rozwiązania partnera w sytuacji konfliktowej. Rozwiązanie konfliktu następuje poprzez przyjęcie zdania partnera. Cechami osoby reprezentującej styl ulegający są: rezygnowanie, ustępowanie, pobłażanie, dopasowanie się, zbytnia wyrozumiałość, wycofanie się, odstąpienie, zaniechanie. Osoba reprezentująca ten styl zgadza się na rozwiązania innych często kosztem własnych wartości. W dłuższej perspektywie czasowej osoba stosująca ten styl może być coraz bardziej sfrustrowana, a w konsekwencji nieefektywna.

 

STYL RYWALIZACYJNY

Wysokie zorientowanie na osiągnięcie własnych celów oraz niskie nastawienie na relacje z partnerem i pozytywną atmosferę. Styl atakujący, często agresywny, chcący przeforsować swoje stanowisko. Wysoko nastawiony na dyskusje, polemikę, a w niej na osiągnięcie (swojego) stanowiska, nawet kosztem niskich relacji i atmosfery. Cechami osoby reprezentującej styl rywalizacyjny są: przeciwstawianie się, polemika, awanturnictwo, konfrontacja, arogancja, napady złości, gniewu, irytacja, nerwowość, naleganie.

 

STYL KOOPERACYJNY

Wysokie zorientowanie na osiągnięcie własnych celów przy równie wysokim nastawieniu na relacje z partnerem i pozytywną atmosferę. Rozwiązanie konfliktu następuje poprzez osiągnięcie  kompromisu (a wcześniej ustępstwa stron) i chęci:

 1. uniknięcia IMPASu. Strony ustępują z proponowanych wcześniej pozycji. Stosują tzw. styl kooperacyjny pozycyjny osiągając kompromis pozycyjny.
 2. uzyskania KORZYŚCI z porozumienia. Strony analizują: korzyści z realizacji swoich stanowisk oraz analizują obawy z przyjęcia stanowisk partnera. Stosują tzw. styl kooperacyjny partnerski osiągając kompromis WIN WIN

Cechami osoby reprezentującej styl kooperacyjny są:  porozumienie, współdziałanie, współpraca, partnerstwo, tolerancja, wyrozumiałość.

W pierwszym momencie sytuacji konfliktowej reagujemy wg przewodniego stylu rozwiązywania konfliktów – jednego z trzech atawistycznych. W każdym z nas jest też czwarty styl tzw. styl kooperacyjny, w którym chcemy osiągnąć porozumienie. Styl ten jest WYPADKOWĄ 3 stylów atawistycznych. Zobacz, jaki masz „wskaźnik” KOOPERACJI w sytuacji konfliktowej i co z tą informacją robić dalej.  Rozwiąż test: Style komunikacji w konflikcie na www.stylekomunikacji.pl

KONTAKT

European Training & Consulting Center Sp. z o. o., Atrium Centrum Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.                      tel.: 22 185 54 72, infolinia: 607 73 00 00, fax: 22 185 54 73. e-mail: office@training.com.pl

 

O NAS

Twórcą i właścicielem wszystkich analiz i testów jest spółka European Training & Consulting Center Sp. z o. o. Od 20 lat jesteśmy jednym z największych brokerów szkoleń i doradztwa w Polsce. Wspólnie z naszymi partnerami realizujemy projekty edukacyjne zwiększające efektywność organizacji, która zależna jest od jakości pracy personelu. Jako brokerzy szkoleń i doradztwa współpracujemy z ponad 350 partnerami na terenie Polski i UE, gwarantując szybką i tanią obsługę każdego klienta bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Szczegóły na www.training.com.pl oraz www.consulting.com.pl. Jesteśmy również twórcą nowo powstałego portalu szkoleń przez internet tj. www.eszkolenia.pl

Pozyskaj dofinansowanie na szkolenia dla Twojej firmy.

Dysponujemy dofinansowaniem do 80% na szkolenia zamknięte dla Twoich pracowników.

CZEKAMY NA TWÓJ TELEFON

infolinia + 48 607 73 00 00

 

INWESTYCJE W SZKOLENIA I ROZWÓJ TO INWESTYCJA

O NAJWIĘKSZEJ STOPIE ZWROTU